Sidhuvudbild

Om oss

NÄCKROSBARNEN,
när pedagogisk omsorg är som bäst.
Vi leker, lär och är tillsammans i en liten barngrupp i blandade åldrar.

DF44666E-728C-4CBC-AF26-1532C3689399.jpeg

När vi leker har vi roligt men vi övar också...

Fantasti, samarbete, turtagande,
respekt, sång & musik,
gemenskap, teknik, kreativitet,
finmotorik, skapande, demokrati,
social förmåga, grovmotorik,
språk & bokstäver, kommunikation,
empati, känslor, matematik,
konfliktlösning, färger mm. mm.

IMG_2760.JPG

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in